De huiskamer Voor Anker is er van en voor de bewoners van Appartementen complex 't Beurtschip.

 

Geen activiteiten.

De huiskamer blijft voorlopig gesloten. Er kan niet aan de gestelde overheidseisen en veiligheidsregels worden voldaan.