De huiskamer Voor Anker is er van en voor de bewoners van Appartementen complex 't Beurtschip.