Huiskamer "Voor Anker" is er van en voor de bewoners van Appartementen complex 't Beurtschip.

- Tegen een vergoeding kan de huiskamer worden gereserveerd, bijv. voor het houden van een verjaardag.

  Het is NIET mogelijk om vanaf buitenaf via de bewoners de huiskamer te reserveren. Alles gaat volgens het reglement     zoals opgesteld tijden de realisatie van de huiskamer "Voor Anker".

Activiteiten huiskamer:

Spelavonden:

Op dinsdagavonden: aanvang 19.00 uur.

 

***Zoals gebruikelijk stopt de spelletjesavond op 1 mei, zomerstop.

Ingaande 1 september wordt het weer opgestart.

Maar wil men toch een kaartje leggen of ander spelletje op de avond, geef dat dan even door aan Sija . 

De Huiskamer is gesloten van 10 t/m 26 mei !!

Koffie-ochtenden voor de bewoners van 't Beurtschip.

Op donderdagochtenden, aanvang 10.00 uur.

1 juni

15 juni

29 juni

13 juli

27 juli