De huiskamer Voor Anker is er van en voor de bewoners van Appartementen complex 't Beurtschip.

 

De huiskamer is met ingang van 14 juni weer open. Wel graag de deur openlaten i.v.m. met de ventilatie.

 

Toelichting, de activiteiten in de Huiskamer beginnen pas weer met ingang van 1 september a.s.