Het biljarten is weer voorzichtig opgestart en zoals het zich er nu laat uitzien, zullen er per 1 september meerdere activiteiten volgen.