Welzijnswerk is er voor alle inwoners van Midden-Drenthe die vragen hebben over ouder worden, ondersteuning zoeken met vrijwilligers of professionele inzet nodig hebben via een indicatie (WMO of WLZ). Daarnaast organiseert Welzijnswerk activiteiten in ’t Beurtschip voor alle inwoners van Smilde en omgeving. U kunt een afspraak maken voor een huisbezoek met de Ouderenwerker via telefoonnummer 088-1651200. Meer informatie vindt u op www.welzijnswerkmd.nl