De gemeente Midden-Drenthe gaat samen met de inwoners van ons dorp Smilde een nieuwe Dorpsvisie voor Smilde opstellen!

"Smilde staat centraal" is het motto.

Alle Smildegers kunnen hieraan meedoen; allereerst nu door de Bewonersenquete in te vullen en in te sturen.

Op de website van ons Bewonersplatform Smilde, www.bewonersplatformsmilde.nl  staat meer informatie hierover. Ook de enquête kan via deze website worden ingevuld en ingezonden.

***Bewoners van het Beurtschip hebben deze enquête ook in papieren versie ontvangen en kunnen deze in de daarvoor bestemde doos in de centrale hal deponeren.